Tartálykonténer tisztítás, tömörségi próba, nitrogénezés, „Z”, „W” vizsgálatok lebonyolítása

Tartálykonténer tisztítás, tömörségi próbaA veszélyes (éghető, gyújtó hatású, maró és mérgező) folyadékok és olvadékok tárolására és ADR, RID előírás szerinti szállítására alkalmas tartálykonténerekkel való bármilyen nemű munkavégzés előtt – legyen az átalakítás, javítás, új anyaggal való feltöltés – törvényben előírt módon és időszakonként szakcég bevonásával tartálykonténer tisztításnak kell alávetni. 

A tartálykonténerek tisztítását vagy a Megrendelő telephelyén az általa kijelölt helyszínen, vagy az általunk biztosított Miskolci iparvágányunkon tudjuk elvégezni, tartálytisztító gépkocsink segítségével zárt technológiai rendszerben, környezetszennyezést kizáró módon.

A tisztítás során keletkezett veszélyes hulladék a munkálatok befejezését követően az ADR-es

tartálytisztító- veszélyes hulladék szállító gépkocsival elszállításra és ártalmatlaníttatásra kerül.

Az általunk elvégzett tisztítást követően vállaljuk továbbá a tartálykonténerek „Z”, „W” vizsgálatának, tömörségi próbájának előkészítését, a vizsgálatok lebonyolítását, töltés előtti igény szerint nitrogénes öblítést és harmatpont  mérést,  jegyzőkönyvek elkészítésével.