Tartálytisztítás

TartálytisztításA veszélyes (éghető, gyújtó hatású, maró és mérgező) folyadékok és olvadékok tárolására szolgáló tartályok, köztük az üzemanyagok tárolására alkalmas berendezéseket és tartályokat vizsgálat, átalakítás, termékváltás vagy megszüntetést  megelőzően, valamint jogszabályokban előírt időszakonként tartálytisztításnak kell alávetni. A tartálytisztítás bármely a tartállyal történő munkavégzés alapvető feltétele, legyen az vizsgálat, átalakítás, javítás, szabványosítás, termékváltás, vagy megszüntetés.

Tartálytisztítás nélkül tartályokban történő munkavégzés TILOS, amely nemcsak biztonsági, hanem jogszabályban lefektetett előírás. A munkavégzést csak a tartálytisztítással megbízottaknak és a Megrendelő képviselőjének aláírásával ellátott beszállási engedély, az előírt mérések, a technológiához szükséges létszám és speciális védő- és mentőeszközök birtokában lehet megkezdeni. Tartálytisztítást kizárólag 18. életévét betöltött, egészségügyileg, szakmailag alkalmas személy végezheti, természetesen szakszerű felügyelet mellett, minimum 2 fő felügyelő személy aktív jelenlétében. A megfelelő szellőztetés és a robbanás-biztos kivitelű szerszámok, eszközök alkalmazása nélkülözhetetlen.

A tartálytisztítás során minden esetben alkalmazni kell az MSZ 09.57.0033-1992 szabványt.

A tartálytisztításra vonatkozó szabályokat: a 28/2011 (IX.6.) OTSZ és az 1/2016. (I.5.) NGM rendelet tartalmazza. A tartálytisztítás nem csupán a vizsgálathoz kapcsolódó kötelező többlet költséget jelenti, hanem a tartályokban tárolt termékek minőségének megtartása miatt is  fontos szempont.

Tekintse meg további szolgáltatásainkat!