Vasúti tartálykocsi tisztítás, tömörségi próba, nitrogénezés, vizsgálat lebonyolítása

A veszélyes (éghető, gyújtó hatású, maró és mérgező) folyadékok és olvadékok tárolására és RID előírás szerinti szállítására alkalmas vasúti tartálykocsikkal való bármilyen nemű munkavégzés előtt – legyen az átalakítás, javítás, új anyaggal való feltöltés – törvényben előírt módon és időszakonként szakcég bevonásával tartály tisztításnak kell alávetni. 

A vasúti tartálykocsik tisztítását vagy a Megrendelő telephelyén az általa kijelölt helyszínen, vagy az általunk biztosított Miskolci iparvágányunkon tudjuk elvégezni, tartálytisztító gépkocsink segítségével zárt technológiai rendszerben, környezetszennyezést kizáró módon.

A tisztítás során keletkezett veszélyes hulladék a munkálatok befejezését követően az ADR-es tartálytisztító-veszélyes hulladék szállító gépkocsival elszállításra és ártalmatlaníttatásra kerül.

Az általunk elvégzett tisztítást követően vállaljuk továbbá a vasúti tartálykocsik vizsgálatának, tömörségi próbájának előkészítését, a vizsgálatok lebonyolítását,  a töltés előtti igény szerint nitrogénes öblítést és harmatpont  mérést,  jegyzőkönyvek elkészítésével.