Vasúti tartálykocsi tisztítás, tömörségi próba, nitrogénezés, vizsgálat lebonyolítása

 tömörségi próbaA veszélyes (éghető, gyújtó hatású, maró és mérgező) folyadékok és olvadékok tárolására és RID előírás szerinti szállítására alkalmas vasúti tartálykocsikkal való bármilyen nemű munkavégzés előtt – legyen az átalakítás, javítás, új anyaggal való feltöltés – törvényben előírt módon és időszakonként szakcég bevonásával tartály tisztításnak kell alávetni. 

A vasúti tartálykocsik tisztítását vagy a Megrendelő telephelyén az általa kijelölt helyszínen, vagy az általunk biztosított Miskolci iparvágányunkon tudjuk elvégezni, tartálytisztító gépkocsink segítségével zárt technológiai rendszerben, környezetszennyezést kizáró módon.

A tisztítás során keletkezett veszélyes hulladék a munkálatok befejezését követően az ADR-es tartálytisztító-veszélyes hulladék szállító gépkocsival elszállításra és ártalmatlaníttatásra kerül.

Az általunk elvégzett tisztítást követően vállaljuk továbbá a vasúti tartálykocsik vizsgálatának, tömörségi próbájának előkészítését, a vizsgálatok lebonyolítását,  a töltés előtti igény szerint nitrogénes öblítést és harmatpont  mérést,  jegyzőkönyvek elkészítésével.