Vegyipari tartálytisztítás, vizsgálat, tömörségi próba, hitelesítés

Vegyipari tartálytisztításVegyiparban a veszélyes (éghető, gyújtó hatású, maró és mérgező) folyadékok és olvadékok tároló és technológiai tartályok vizsgálata, átalakítása, hitelesítése, termékváltás vagy megszüntetést  megelőzően, valamint jogszabályokban előírt időszakonként tartálytisztításnak kell alávetni.

A tartálytisztítás bármely a tartállyal történő munkavégzés alapvető feltétele, legyen az vizsgálat, átalakítás, javítás, szabványosítás, termékváltás, vagy megszüntetés.

Tartálytisztítás nélkül tartályokban történő munkavégzés TILOS, amely nemcsak biztonsági, hanem jogszabályban lefektetett előírás. A munkavégzést csak a tartálytisztítással megbízottaknak és a Megrendelő képviselőjének aláírásával ellátott beszállási engedély, az előírt mérések, a technológiához szükséges létszám és speciális védő- és mentőeszközök birtokában lehet megkezdeni. A tartálytisztítást kizárólag 18. életévét betöltött, egészségügyileg, szakmailag alkalmas személy végezheti, természetesen szakszerű felügyelet mellett, minimum 2 fő felügyelő személy aktív jelenlétében. A megfelelő szellőztetés és a robbanás-biztos kivitelű szerszámok, eszközök alkalmazása nélkülözhetetlen.

A tartálytisztítás során minden esetben alkalmazni kell az MSZ 09.57.0033-1992 szabványt.

A tartálytisztításra vonatkozó szabályokat: a 28/2011 (IX.6.) OTSZ és a többször módosított 11/1994 (III.25) kormányrendelet tartalmazza. A tartálytisztítás nem csupán a vizsgálathoz kapcsolódó kötelező többlet költséget jelenti, hanem a tartályokban tárolt termékek minőségének megtartása miatt is  fontos szempont.

Az általunk elvégzett tisztítást követően vállaljuk vegyipari termék tároló és technológiai tartály szerkezeti vizsgálatát, ultrahangos falvastagság mérését, hitelesítését, tömörségi próbáját.