Vegyipari technológia csővezeték tisztítás

Vegyipari technológia csővezeték tisztításVegyiparban a veszélyes (éghető, gyújtó hatású, maró és mérgező) folyadékok és olvadékok tárolására szolgáló vegyipari technológiai és tároló tartályok és berendezések csővezetékeinek és szerelvényeinek javítás, vizsgálat, átalakítás, termékváltás vagy megszüntetést  megelőzően, ki kell tisztítani.

A csővezeték tisztítása bármely a technológián történő munkavégzés alapvető feltétele, legyen az  vizsgálat, átalakítás, javítás, szabványosítás, termékváltás, vagy megszüntetés.

A munkavégzést csak a tisztítással megbízottaknak és a Megrendelő képviselőjének aláírásával ellátott munkaengedély, a technológiához szükséges létszám és speciális védőeszközök és szerszámok birtokában lehet megkezdeni. Csővezetékek és szerelvények tisztítását kizárólag 18. életévét betöltött, egészségügyileg, szakmailag alkalmas személy végezheti, természetesen szakszerű felügyelet mellett, minimum 2 fő felügyelő személy aktív jelenlétében. A technológiai csővezeték rendszerben lévő anyag jellemzőinek megfelelően szükség szerint szellőztetés és a robbanás-biztos kivitelű szerszámok, eszközök alkalmazása nélkülözhetetlen.

Az általunk elvégzett tisztítást követően vállaljuk vegyipari technológiai csővezetékek és szerelvények szerelését, javítását, átalakítását.